Najnovšie a súčastné prístupy v pohybe

Skupinové Kurzy Medical Jógy a Cyklického Pohybu

Koncept pohybu je pre všetky typy hodín jednotný. Čerpá sa z viacerých oficiálnych metodík pohybu, ktoré sa aj oficiálne kombinujú. Skupiny sú prispôsobené ľuďom v skupinách.

Koncepty používané v každej Skupine

MEDICAL JÓGA a CYKLICKÝ POHYB obsahuje rôznorodé prístupy k pohybu a jóge. Každá hodina v sebe obsahuje časť z týchto prístupov. Hodiny potom obsahujú počas celého roka veľkú rôznorodosť, šírku a zároveň hĺbku.

ZÁKLADŇOU KAŽDÉHO TYPU HODINY sú JEDNOTNÉ PRINCÍPY

opísané v Ako Cvičíme

Hľadanie spoločnej podstaty platnej pre akúkoľvek pohybovú techniku a ich vzájomné prepojenie