Cvičenie v Cykle celého roka

Rozvrh

Hľadáš Vnútorný Kľud, Uvoľnenie od Stresu a Emócií a Prebudenie Tela ? Si presne Tu a Teraz :-)

ROZVRH PREDJARIE 2020

Marec - Apríl Jóga Vitalita, Aktivita, Dynamika, Pružnosť, Tvorivosť, Radosť, Hravosť 

PRIHLASOVANIE - Prihlasovací Formulár/SMS

POOBEDNÉ SKUPINY sú UZAVRETÉ !

 APRÍL JÓGA 

CVIČENIE DOMA

Prax Vedomého Liečivého Zdravého Pohybu a Jógy postupuje od základov jednotlivých pohybov, cez rôznorodé cvičenia, pozície až sekvencie. Od jednoduchých typov dýchania až po zložité. Od koncentácie na jednotlivosti, až po komplexné vnímanie pohybu a meditáciu v ňom. Učíš sa chápať, precítiť a vnímať pohyb a prenášať ho do každodenného pohybu a života. Správne anatomické prevedenie pohybu a korekcia nesprávneho pohybu učiteľom a samostatne, prináša hlboké očistné a ozdravné účinky nielen pre telo, ale aj psychické a emocionálne upokojenie a mier v mysli. Pohyb je na hodinách celistvý - od dynamiky, flexibilty a rýchlosti k stabilite, výdrži a pomalosti, od uvoľnovania a naťahovania k oživeniu, sfunkčneniu a posilneniu. Leveling náročnosti sa deje priamo sledovaním pohybu tela, psychiky a bytosti jednotlivcov, a zadaním primeranej variácie pohybu, pomocou v pohybe, či použitím dômyselných cvičebných pomôcok. Koncept pohybu je pre všetky skupinové a individuálne hodiny jednotný. V jednotlivých typoch hodín sa kladie dôraz na určité aspekty pohybu viac či menej, a podľa prítomných ľudí. Pohyb je vhodný pre začiatočníkov i pokročilých, oslabených i športovcov, pre každý vek.
Autor Textu : Eva Mikušová

ZÁKLADŇOU KAŽDÉHO TYPU HODINY sú JEDNOTNÉ PRINCÍPY

opísané v Ako Cvičíme

* Cvičenie vo Vlastnom Tempe, Čase a Možnostiach

* Detailné Techniky Pohybu pre akúkoľvek úroveň Kondície a Zdravotné Problémy

* Od Základných Pohybov, Cvikov, Pozícií, Sekvencií, k ich Kombináciam a Variáciam

* Krok za Krokom postupne Učenie sa aj Jednotlivých pohybov a spájanie do celkov, Pozícií

* Pozície a Pohyby cvičené s Prirodzenými Princípmi Anatómie človeka a Individuálnej Konštrukcie Tela jednotlivcov

* Uvoľnenie Blokád, Oslobodenie sa od Bolesti, Svalová Rovnováha, rôzne Fyziologické Účinky

* Dychové Techniky od Základu - Fyzioterapie až k náročnejším technikám pohybu

* Psychické Ukľudnenie, Vyváženie Nálady a Emócií, Spomalenie Mysle, Uzemnenie do Tela

* Prekonávanie Nesprávnych Pohybových Návykov a Vzorcov Osobnosti i Myslenia

* Učenie sa Upokojeniu Zmyslov, Koncentácii a Meditácii priamo v Pohybe, Bytie v Prítomnosti

* Meditácia na telo neustále, dôraz na Spätnú väzbu cez Pocity Tela, ako dôkaz Reálnosti účinku

* Hravý, Kreatívny a zároveň i Vážny - Zodpovedný Spôsob Učenia sa Pohybu, pre Radosť z pohybu a aj pre schopnosť cvičiť aj doma Samostatne

* Prenos a Integrácia Naučeného Pohybu, Psychického Stavu a Vnútorného Postoja do rôznych Činností v Živote

* Orientácia Cvičencov Sluchom, nie zrakom, t.j. učiteľka nepredcvičuje celý čas pred Zrakmi a ostatní iba Napodobňujú čo vidia, ukáže pohyb na úvod, a ďalej slovom, aby zrak cvičenca sa nasmeroval na vlastné telo zvnútra

* Jasné Slovné a Pohybové Inštrukcie, ktoré už Vopred Cielene obsahujú rozdiely v technikách pre rôzne Typy ľudí a rôzne Problémy

* Korekcia Pohybu Slovom a Dotykom Individuálne

* Používanie rôznych Cvičebných Pomôcok pre umožnenie, uĺahčenie, pochopenie, upresnenie pohybu

* Prihliadanie na Individuálnu Konštitúciu Tela, Osobnosť a Bytosť Človeka

* Plán, Zámer a Cieľ hodiny stále prítomný, s Princípmi - Podstatou, s Otvorenosťou nechať sa Inšpirovať Prítomnýmu Ľuďmi, Okamihom a Intuíciou

* Cykličnosť Hodín - Opakovanie určitých Princípov určitý čas, a postupná Obmena, kedže postupov a možností Ako Cvičiť a Kombinovať jednotlivé pohyby, pozície a sekvencie je veľké množstvo po celý rok

* Príjemný Kolektív Ľudí s rovnakým Cieľom

Autor textu : Eva Mikušová

Ak máš v úmysel obrodiť sa, čiň tak každý deň a do roka a do dňa sa zmena stane prítomnosťou