SPLN 16. Júla

Cykly

SPLN 16. JÚLA  

V Intimite, uvedomenie si oslobodenia sa od minulosti... 

Spomeň si okamih hlbokých pocitov svojej duše. 

Obrázok symbolicky znázorňuje cyklické-špirálové procesy duše. Cykly opakujúce sa ako vzorce a cykly nové, budované na tých starých...


NOV 2. JÚLA

Emocionálne napojenie sa na svoje vnútro, hlbiny, korene, domov a uvedomenie si chýbajúcich i nepotrebných postojov k životu


SLNOVRAT

" V době vysokého léta pozvedá se jasná bytost Slunce a mé lidske city bere s sebou do svých prostorových dálek "

Rudolf Steiner

Slnovrat 21. jún