Cyklus - Prázdnota

V období prázdnoty sa formuje štruktúra budúceho vývoja, tak ako sa kryštalizuje ľad do nádherných tvarov, tak ako pavúk pradie svoju pavučinu, tak sa formujú nové vnútorné vzťahy, ktoré človeka nasmerujú na ďalšiu cestu.  Eva :-)