Cena Kvalitnej Odbornej Služby                          Učenie Pohybu je Profesiou, Poslaním  

                Členstvá - členské príspevky

SKUPINOVÉ ČLENSTVÁ

                           10 - 15  osôb v skupine - 90 minútová hodina !

PRVÝ KRÁT 

Jednorazovo 90 min

5 €

PRÍDEM KEĎ MôŽEM 

Jednorazovo 90 min

 6 €

PERMANENTKA na 1 MESIAC PRAVIDELNE 1 

4 vstupy na 1 mesiac 1x v týždni 90 min / 5 E  platnosť 1 mesiac ! + 2 E fond pomôcok

22 €

PERMANENTKA na 1 MESIAC PRAVIDELNE 2 

8 vstupov na 1 mesiac 2x v týždni 90 min / 4 E     platnosť 1 mesiac ! + 2 E fond pomôcok

34 €

NÁHRADA ZAMEŠKANÝCH HODÍN je možná v tom istom mesiaci na ktorejkoľvek hodine cez týždeň podľa rozvrhu. Náhrada nie je možná na workshopoch. 

Permanetka má obojstrannú funkciu. Teba motivuje chodiť cvičiť pravidelne a zabezpečuje istotu že centrum bude funkčné nielen pre Teba, ale aj pre ostatných cvičiacich.

             INDIVIDUÁLNE             ČLENSTVÁ

             1 osoba - 60 min hodina

DIAGNOSTIKA + CVIČENIE PRVÝ KRÁT pre permanentku

60 min 

25 €

FYZIO TERAPIA POHYBOM a JÓGOU - Jednorazový vstup - Poradenstvo

60 min

25 €

FYZIO TERAPIA POHYBOM a JÓGOU - 1 mes permanentka - 4 vstupy / 20 E

60 min

80 €

OPAKOVANÁ TERAPIA má minimálne 5 stretnutí  !

10 vstupov je ideálne, ako začať pracovať na sebe aj doma

                                          WORKSHOPY

           10 - 15 ľudí - Špecializované hodiny

MEDICAL JÓGA

hod

15 €

VÍKEND WORKSHOP

5 hod

25 €

                         CVIČEBNÉ POMôCKY


ČLENSKÝ PRÍSPEVOK na ČISTENIE a OBNOVU CVIČEBNÝCH POMôCOK

Každý 1 mesiac

2€

ČISTENIE a OBNOVA CVIČEBNÝCH POMôCOK - originál bavlnené deky do čistiarne 1 x ročne (nákladné), cvičebné podložky do čistiarne 2 x ročne, obnova cvičebných gúm (pri častom používaní sa spotrebúvajú - trhajú), nákup ďalších cvičebných pomôcok pre rozšírenie možností cvičebných techník a tým skvalitnenie služieb

PROFESIONÁLNE CENTRÁ POHYBU 

Profesionálne centrá pohybu, ktoré majú výuku pohybu nielen ako koníček, ale aj chlebíček a poslanie, zákonite musia mať iné ceny, ako "hobby" centrá popri inom zamestnaní, aby vôbec mohli existovať. Prevádzka priestoru je v dnešnej dobe realít je obrovská finančná záťaž, skutočná odbornosť na školeniach niečo stojí, a je obrovský rozdiel v službách a výsledkoch pre klienta medzi full-time učiteľom a tým čo čosi učí popri inom zamestnaní a nemusí platiť aj celý priestor a jeho prevádzku ! Priestor zaručuje široké možnosti využitia pre klienta pri cvičení, najmä ak jeho súčasťou sú rôznorodé cvičebné pomôcky, ktoré zvyšujú možnosti a kvalitu cvičenia, čo sa dá ozaj prenášať do rôznych pohybov v živote i iných športoch. Účasť členov je počas roka veľmi nerovnomerná - premenlivá, pričom prevádzka má stále tie isté náklady.

Hodnotou v Živote môže byť aj Poznanie, Skúsenosť, Vedomosť