Cena Kvalitnej Odbornej Služby                          Učenie Pohybu je Profesiou, Poslaním  

                Členstvá - členské príspevky

SKUPINOVÉ ČLENSTVÁ

                           10 - 15  osôb v skupine - 90 minútová hodina !

PRVÝ KRÁT - NEČLEN

Jednorazovo 90 min

5 €

PRÍDEM KEĎ MôŽEM - NEČLEN

Jednorazovo 90 min

5,50 €

PRÍDEM KEĎ MôŽEM - ČLEN

Jednorazovo 90 min

Zaplatením jednorazového Členského 2 Eur do Fondu Pomôcok na 1 mesiac sa stávaš členom na obdobie 1 mesiaca

5 €

PERMANENTKA PRAVIDELNE 1 - ČLEN

4 vstupy na 1 mesiac 1x v týždni 90 min / 5 E  platnosť 1 mesiac ! + 2 E fond pomôcok

22 €

PERMANENTKA PRAVIDELNE 2 - ČLEN

8 vstupov na 1 mesiac 2x v týždni 90 min / 3.50 E     platnosť 1 mesiac ! + 2 E fond pomôcok

30 €

NÁHRADA ZAMEŠKANÝCH HODÍN je možná v tom istom mesiaci na ktorejkoľvek hodine cez týždeň podľa rozvrhu. Náhrada nie je možná na workshopoch. 

Permanetka má obojstrannú funkciu. Teba motivuje chodiť cvičiť pravidelne, mne zabezpečuje istotu že centrum bude funkčné nielen pre Teba, ale aj pre ostatných cvičiacich.

             INDIVIDUÁLNE             ČLENSTVÁ

             1 osoba - 60 a 30 min hodina

DIAGNOSTIKA + CVIČENIE PRVÝ KRÁT

60 min 

20 €

FYZIO TERAPIA POHYBOM a JÓGOU

60 min

20 €

PORADENSTVO v CVIČENÍ a JÓGE

30 min

10 €

                                          WORKSHOPY

           10 - 15 ľudí - Špecializované hodiny

MEDICAL JÓGA

2,5 hod

10 €

VÍKEND WORKSHOP

5 hod

20 €

                         CVIČEBNÉ POMôCKY


ČLENSKÝ PRÍSPEVOK na ČISTENIE a OBNOVU CVIČEBNÝCH POMôCOK

Každý 1 mesiac

2 €

ČISTENIE a OBNOVA CVIČEBNÝCH POMôCOK - originál bavlnené deky do čistiarne 1 x ročne (nákladné), cvičebné podložky do čistiarne 2 x ročne, obnova cvičebných gúm (pri častom používaní sa spotrebúvajú - trhajú), nákup ďalších cvičebných pomôcok pre rozšírenie možností cvičebných techník a tým skvalitnenie služieb

PROFESIONÁLNE CENTRÁ POHYBU 

Profesionálne centrá pohybu, ktoré majú výuku pohybu nielen ako koníček, ale aj chlebíček a poslanie, zákonite musia mať iné ceny, ako "hobby" centrá popri inom zamestnaní, aby vôbec mohli existovať. Prevádzka priestoru je v dnešnej dobe realít je obrovská finančná záťaž, skutočná odbornosť na školeniach niečo stojí, a je obrovský rozdiel v službách a výsledkoch pre klienta medzi full-time učiteľom a tým čo čosi učí popri inom zamestnaní a nemusí platiť aj celý priestor a jeho prevádzku ! Priestor zaručuje široké možnosti využitia pre klienta pri cvičení, najmä ak jeho súčasťou sú rôznorodé cvičebné pomôcky, ktoré zvyšujú možnosti a kvalitu cvičenia, čo sa dá ozaj prenášať do rôznych pohybov v živote i iných športoch. Účasť členov je počas roka veľmi nerovnomerná - premenlivá, pričom prevádzka má stále tie isté náklady.

Hodnotou v Živote môže byť aj Poznanie, Skúsenosť, Vedomosť